ป้ายกำกับ: บาคาร่า

บริษัท จัดหาพนักงานช่วยให้องค์กรมีความต้องการกำลังคน บริการจัดหาพนักงานมีสามประเภทหลัก ๆ ที่ บริษัท บาคาร่า จัดให้มี:

บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว
ตามชื่อที่แนะนำการจัดหาพนักงานชั่วคราวตอบสนองความต้องการระยะสั้นของการจ้างงานองค์กร การจัดหาพนักงานชั่วคราวช่วยให้ บริษัท บาคาร่า ต่างๆสามารถกรอกตำแหน่งที่ว่างโดยพนักงานที่ขาดงานหรือช่วยในการเสริมพนักงานที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่มีภาระงานสูง การจัดพนักงานชั่วคราวช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญกับความท้าทายในการทำงานด้วยค่าใช้จ่ายทรัพยากรมนุษย์ขั้นต่ำและหลีกเลี่ยงกระบวนการสรรหาและการประเมินที่ยาวนาน การประหยัดต้นทุนจำนวนมากทำให้พนักงานชั่วคราวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการจ้างงานถาวร

การรับพนักงานระยะยาว / การบริการการรับพนักงานโครงการ
บริการจัดหาพนักงานระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกำหนดพนักงานในการมอบหมายงานระยะยาวโดยไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่แน่นอน บาคาร่า ความต้องการพนักงานประเภทนี้เป็นเรื่องปกติในภาควิชาชีพและด้านเทคนิคซึ่งผู้คนจะต้องใช้โครงการเป็นโครงการ เหมาะสมสำหรับองค์กรเหล่านี้ในการจ้างงานบนพื้นฐานของโครงการมากกว่าเป็นการถาวรเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรบุคคล

Temp-to-Perm / Contract-to-Hireing Staffing Service
บริการจัดพนักงานประเภทนี้เป็นการรวมพนักงานชั่วคราวและการจ้างงานถาวร บริการจัดหาพนักงานชั่วคราวเพื่ออนุญาตให้ บริษัท นำพนักงานชั่วคราวเพื่อการประเมินผลและหากพนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่น่าพอใจ บริษัท บาคาร่า อาจนำพนักงานไปสู่เงินเดือนของพวกเขา บริการจัดหาพนักงานประเภทนี้ช่วยให้ บริษัท เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในการจ้างงานถาวรและช่วยให้ บริษัท สามารถประเมินความสามารถและทักษะการบริหารจัดการของพนักงานในช่วงวิกฤต

บริษัท จัดหาพนักงานส่วนใหญ่ให้บริการจัดหาพนักงานประเภทนี้ทั้งหมด บาคาร่า นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการจัดหาพนักงานเฉพาะทางในอุตสาหกรรม